Spółdzielnia od kilku lat rok rocznie wspierała różne inicjatywy społeczne m.in. Fundację „Zdążyć z pomocą”, Polski Związek Niewidomych, jak również uczestniczyła w akcjach „Pożywienie darem serca” oraz „Pomaluj dzieciom świat” żywiąc dzieci z domów dziecka w trakcie wycieczek po Warszawie. Spółdzielnia zasiliła również zbiórkę Polskiego Czerwonego Krzyża dla najbardziej poszkodowanych w nawałnicach.

W 2013 r. w wyniku przegranej sprawy sądowej zlikwidowano magazyn przy ul. Ostroroga.

Wykonano wentylację i klimatyzację w wydzierżawionym zakładzie „Przy Kurierze” na koszt Spółdzielni.

W tym też roku 2013 ponownie wygraliśmy przetarg na dalsze prowadzenie Stołówki w NIK-u przez następne 3 lata.

W 2014 roku Spółdzielnia świętowała swój jubileusz 25 lat istnienia na warszawskim rynku gastronomicznym. Ćwierć wieku zbierania doświadczeń nie było by możliwe bez osobistego zaangażowania byłych i obecnych pracowników. Zarząd z tej okazji wypłacił nagrody dla pracowników i Rady Nadzorczej.

Na przełomie lat z uwagi na zmniejszającą się liczbę prowadzonych zakładów gastronomicznych skład ilościowy Rady Nadzorczej ulegał zmianie. W 2014 roku zmniejszono Radę Nadzorczą do 5 członków.

W 2014 r. przekształcono prawo użytkowania wieczystego działki pod Kawiarnią Rozdroże we własność.
Dzięki dynamicznemu rozwojowi Spółdzielnia w 2015 roku została przyjęta do elitarnego Klubu Biznesu.
W 2017 roku Spółdzielnia rozpoczęła zarządzanie nieruchomością bar „Praha” kontynuując umowy z ówczesnymi najemcami.
W 2018 roku przeprowadzono modernizację węzła cieplnego w Kawiarni Rozdroże a w 2019 roku wykonano budowę węzła cieplnego centralnego ogrzewania w barze „Praha”.

W 2019 roku Spółdzielnia obchodziła jubileusz 30 - lecia powstania. Z tego tytułu wypłacono nagrody okolicznościowe dla pracowników Spółdzielni.

Spółdzielnia nieustannie starała się dostosowywać swoją produkcję w zakładach gastronomicznych do potrzeb konsumentów spełniając jednocześnie wymogi konkurencyjnego rynku. Swój rozwój osiągała poprzez cykliczne szkolenia personelu oraz coroczne udziały w targach gastronomicznych zapoznając się z nowościami technicznymi, urządzeniami czy oprogramowaniem gastronomicznym.