Rok 2005 rozpoczął się nie najlepiej ze względu na likwidację kilku prowadzonych przez Spółdzielnię lokali – Sali Toastów, kultowych budek z piwem nad Wisłą o kilkudziesięcioletniej tradycji Albatrosa i Rybitwę, znajdujących się pomiędzy mostem Gdańskim a Świętokrzyskim, w których okolicy dziś stoi Centrum Nauki Kopernik, baru mlecznego Szwajcarski, oraz Intraco I.

Spółdzielnia kładła nacisk na remontowanie i modernizację zakładów. W roku 2005 został wyremontowany i w pełni wyposażony PUB w podziemiach kawiarni Rozdroże – PIANO BAR.

W kolejnych latach Rozdroże zyskało klimatyzację w kuchni, wymieniono instalacje ciepła technologicznego, gazową i alarmową oraz wyremontowano kuchnie, zaplecze i piwnice. Zlikwidowano podest i wymieniono okna na sali konsumenckiej, uruchomiono drugą windę towarową (z piwnicy do okienka sprzedażowego).

W barze mlecznym Bambino wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, umieszczono na szybach reklamy oraz wyremontowano chłodnie, zaś w 2008 r. i wymieniono instalację elektryczną i przeprowadzono remont sali i zaplecza.

W 2006 roku zamknięto bufet nr 2 w budynku Telekomunikacji Polskiej przy ul. Barbary, a otwarto stołówkę nr 2 – przy ulicy Obrzeźna, również w budynku Telekomunikacji.

W 2008 r. zamknięto bufet Waliców, zaś w 2009 zakład Marysieńka (dawne Matysiaki), gdyż właściciel budynku nie przedłużył z nami umowy najmu. Zamknięto również bufet nr 3 w Telekomunikacji ponieważ budynek został wystawiony na sprzedaż. W 2010 r. zlikwidowano Stołówkę nr 1, Bufet nr 1 oraz Stołówkę nr 2 w budynku Telekomunikacji oraz bar „Deska” z powodów finansowych najemcy.

W roku 2007 udało się przekształcić spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu „Ulubiona” w odrębna własność.
W 2010 roku udało się podpisać umowę na prowadzenie Stołówki pracowniczej w Najwyższej Izbie Kontroli. Po remoncie otwarto „Bistro Gocław” przy ul. Abrahama 18 w miejsce baru „Deska”.

W związku ze śmiercią w 2011 roku Członka Zarządu śp. Barbary Szkuta – Kowalewskiej nastąpiły zmiany w składzie osobowym Zarządu. Rada Nadzorcza powołała na wniosek Prezesa:

P. Bożenę Solka – na Członka Zarządu – Główną Księgową
P. Reginę Gaik – na Członka Zarządu.