W roku 1999 Spółdzielnia świętowała jubileusz 10 – lecia powołania. Uroczystość odbyła się w kawiarni „Rozdroże”, a udział w niej wzięli Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, Władz Miasta i Dzielnicy, Krajowego Związku Rewizyjnego, zaprzyjaźnionych Spółdzielni, firm współpracujących, prasy społemowskiej oraz Zarząd Spółdzielni, Rada Nadzorcza, działacze organów samorządowych i pracownicy. Imprezę poprowadził Krzysztof Tyniec, który na wstępie odczytał biografię Spółdzielni. Następnie najbardziej zasłużeni działacze i pracownicy zostali uhonorowani odznaczeniami spółdzielczymi i dyplomami uznania. Dalsza część uroczystości stanowiła część artystyczna Krzysztofa Tyńca oraz kameralny bankiet z udziałem zespołu muzycznego.


Zarząd podjął decyzję o zmianie formy działalności zakładu „Matysiaki”, który od kilku lat przynosił straty. Udało się podpisać umowę najmu z właścicielem budynku Spółką „Surowce Mineralne” na okres 10 lat, co stało się podstawą do zawarcia umowy o współpracy z firmą „Pizza Express” Sp. z o.o. Na bazie tej umowy w/w firma przeprowadziła generalny remont zakładu. 3 listopada 1999 r. podpisano akt notarialny na zakup lokalu, w którym prowadzony jest bar mleczny „Bambino” przy ul. Hożej. W 1999 r. w związku z wygranym przetargiem uruchomiono barek restauracyjny w nowoczesnym jak na tamte czasy budynku Urzędy Gminy Targówek. Spółdzielnia poniosła znaczne koszty w związku z zakupionym wyposażeniem zakładu.

Pomimo radości z 10 – letniego jubileuszu Spółdzielnia zmuszona była w roku 1999 zamknąć kawiarnię, stołówkę i bufet w INTRACO II oraz kawiarnię Marysieńka na Nowym Świecie.

W 1999 r. nastąpiły również zmiany organizacyjne w strukturze spółki „Spolpep”. Siedziba spółki została przeniesiona do Wrocławia, co powodowało utrudnienia w porozumiewaniu się udziałowców. Proces decyzyjny wydłużył się i skomplikował, bowiem prawie wszystkie decyzje udziałowca amerykańskiego podejmowane były w USA, a Spółdzielnia jako partner ponosiła odpowiedzialność za te decyzje. Wypłata dywidendy została poważnie zagrożona. Zarząd przeanalizował zasadność dalszego pozostawiania w spółce „Spolpep”.

Najkorzystniejszym wyjściem było zbycie wszystkich udziałów należących do Spółdzielni za wartość nie mniejszą od spodziewanej sumy dywidendy do roku 2007 oraz wydzierżawienie lokali „Gruba Kaśka” i „Zodiak”.

W 2000 r. Spółdzielnia otrzymała pierwszą dywidendę od Spółki „Spolpep” w wysokości 1.000.000 zł., co pozwoliło na remonty i modernizację zakładów – Intraco, Rozdroże i Sala Toastów.

W 2000 roku po nieoczekiwanym opóźnieniu w przekazaniu lokalu od inwestora uruchomiono lodziarnię EKKOLO ICE CAFE – lokal zakupiony na własność od Spółdzielni Mieszkaniowej Gocław – Lotnisko, jednak w 2002 roku zmieniono formę prowadzenia zakładu z tradycyjnej na agencyjną.

W roku 2002 w kawiarni Rozdroże zorganizowano szereg imprez m.in. spotkania „Herbatka u Tadka” oraz wręczenie „Nagród Kisiela”, w kolejnych latach jej wnętrze stało się również m.in. tłem przy produkcji popularnego w tamtych latach serialu „M jak miłość” oraz „Samo życie”.

W 2003 roku otwarto bufet Waliców w Komedzie Policji a w 2004 r. bufet w budynku Telekomunikacji Polskiej przy ul. Świętokrzyskiej oraz zamknięto kiosk „Mewa” – kultową budkę z piwem nad Wisłą, w parku nad tunelem Wisłostrady.
1 maja 2004 r. Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Wejście do Unii spowodowało szereg istotnych zmian m.in. wprowadzenie podatku VAT na posiłki sprzedawane w barach mlecznych i stołówkach (dotychczas były zwolnione), zaostrzono wymogi sanitarne przez wprowadzenie systemu HACCP czyli systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli – system, który zapewnia bezpieczeństwo żywności.

W roku 2024 sprzedano udziały Warszawskiej Spółdzielni Gastronomicznej „Centrum” firmie „American Retail Systems” Sp. z o.o., oraz podpisano umowę – przyrzeczenie na wydzierżawienie lokali „Gruba Kaśka” i „Zodiak”.

24 października 2004 r. zmarła śp. Prezes Zarządu p. Elżbieta Karwowska. Nastąpiły zmiany personalne w Zarządzie Spółdzielni.

Rada Nadzorcza powołała Zarząd w następującym składzie:

Prezes Zarządu - mgr Halina Kalinowska
Członek Zarządu - mgr inż. Barbara Szkuta – Kowalewska
P. Regina Gaik powołana została przez Zarząd do pełnienia obowiązków Członka Zarządu podczas nieobecności jednego z Członków Zarządu.