Rok 1995 zaczął się dla Spółdzielni przede wszystkim zmianami w Zarządzie. Prezesem Zarządu została śp. Pani Elżbieta Karwowska, Członkiem Zarządu – Pani Bożena Solka, zaś Pełnomocnikiem Zarządu Pani Halina Kalinowska przed którymi stanęły nowe zadania. Nowy Zarząd zmierzył się z komputeryzacją prac księgowych, wprowadzeniem kas fiskalnych do zakładów, denominacją złotego, oraz przeszkoleniem pracowników.

Twarde reguły gospodarki rynkowej nie pozwalały na żadną improwizację i Spółdzielnia mogła liczyć tylko na własne siły, stawiając sobie wysoko poprzeczki walcząc z konkurencją.

W tym czasie Zarząd Spółdzielni położył szczególny nacisk na jakość świadczonych usług, rozszerzając ich zakres i formy. Szczególnie dynamicznie rozwijały się usługi świadczone przez nasze zakłady – organizowanie różnego rodzaju przyjęć, obiady firmowe, sprzedaż na zewnątrz (catering), obsługa różnych imprez i festynów promując Spółdzielnię wśród mieszkańców Warszawy.

W 1995 roku przeprowadzono remonty w kawiarni Rozdroże oraz w biurze przy ul. Widok, zaś w kolejnych latach w zakładzie INTRACO I, barach mlecznych: Bambino oraz Szwajcarskim i Sali Toastów w celu poprawy warunków pracy i wizerunku zakładów. W 1995 roku Spółdzielni zostało powołane Koło Seniorów zrzeszające 24 członków Spółdzielni – emerytów, którzy ukończyli 65 lat. Założenia koła seniorów.

W roku 1996 Spółdzielnia otrzymała akt notarialny na wieczyste użytkowanie gruntu pod barem „Zodiak” i przeniesienie praw własności budynku. Dzięki staraniom Zarządu o uzyskanie wieczystego użytkowania gruntów Spółdzielnia otrzymała również akty notarialne na wieczyste użytkowanie gruntów pod kawiarnią „Rozdroże”, „Grubą Kaśką” oraz barem Praha i przeniesienie praw własności tych budynków.

W roku 1996 Spółdzielnia położyła duży nacisk na reklamę, która w konsekwencji przyniosła wzrost obrotów i stworzyła ciekawy obraz firmy w opinii społecznej. Reklamowano się w wielu czasopismach, biurach turystycznych i firmach zlokalizowanych w pobliżu zakładów.

Organizowano bankiety promocyjne dla firm sponsorowane we współpracy z dystrybutorami alkoholi.

W 1998 r. poczyniono starania o zakup lokalu na zasadach własnościowego prawa spółdzielczego od Spółdzielni Mieszkaniowej Gocław Lotnisko.